Kreditna linija Europske investicijske banke

Iz kreditne linije Europske investicijske banke ProCredi Bank kreditira sva zainteresovana mala i srednja privatna preduzeća za finansiranje investicija i obrtnih sredstava, stimulisanje izvoza, pomoć u održavanju trenda rasta u proizvodnji (proizvodnja hrane, agro-prerada) i povezane usluge.

Korisnici kredita

 • Mala i srednja preduzeća u privatnom vlasništvu

Namjena kreditne linije

 • Finansiranje investicija i obrtnih sredstava, stimulisanje izvoza, pomoć u održavanju trenda rasta u proizvodnji, proizvodnja hrane, agro-prerada i povezane usluge;
 • Prihvatljivi troškovi za finansiranje investicija obuhvataju: opremu i sirovine, sanaciju objekata, izgradnju objekata
 • Namjene koje nije moguće finansirati: djelatnosti koje se nalaze na EIB listi isključenja
 • Investicije moraju biti u skladu sa lokalnom i EU regulativom
 • U slučaju efekta na okoliš, EIB donosi odluku da li je investicija prihvatljiva ili ne

Otplata kredita

 • Za investicije do 10 godina, uz grace period do 12 mjeseci.
 • Za finansiranje obrtnog kapitala, u okviru te investicije, na rok do 3 godine.

Kriteriji za prihvatljivost preduzeća

 • Transparentna vlasnička struktura
 • Preduzeća sa visokim stupnjem formalnosti koja nemaju problema u izmirivanju svojih obaveza
 • Privatno vlasništvo više od 25%, 
 • drugi kriteriji definisani ugovorom

Valuta finansiranja: KM

O EIB-u:

EIB je banka Europske unije. To je jedina banka koja je u vlasništvu i predstavlja interese zemalja EU. Institucija je koja radi usko sa drugim europskim tijelim s ciljem provedbe politike EU. 
 
EIB je najveći međunarodni multilateralni kreditor. Ova institucija osigurava sredstva za finansiranje održivih projekata koji doprinose razvoju i ostvarenju ciljeva europskih politika. Više od 90% kreditnih aktivnosti EIB-a realiziraju se na području Europe, ali radi se o velikom investitoru koji je prisutan diljem svijeta. 
 
Za više informacija o EIB-u posjetite link
 

Za  detaljne informacije o EIB specijalnoj kreditnoj liniji posjetite Vama najbližu poslovnicu ProCredit Bank ili nas pozovite na broj 003/250-950.