Kreditna linija Svjetske banke

Sredstva iz kreditne linije Svjetske banke su namijenjena podršci, u prvom redu izvozno orijentiranim malim i srednjim preduzećima.

Kome je namijenjena kreditna linija Svjetske banke?

ProCredit Bank ovu kreditnu liniju implementira u Federaciji Bosne i Hercegovine u saradnji s Fondacijom OdRaz i Federalnim Ministarstvom finansija, a u Republici Srpskoj u saradnji sa Investiciono-razvojnom bankom RS (IRBRS).

Sredstva iz kreditne linije Svjetske banke su namijenjena podršci, u prvom redu izvozno orijentiranim malim i srednjim preduzećima, u cilju:

 • očuvanja i jačanja njihove tržišne pozicije u uvjetima krize,
 • povećanja ekonomskih mogućnosti kroz stimuliranje bržeg kreditnog finansiranja SME iz ovih izvora.

Kriteriji koje preduzeća trebaju ispunjavati:

 • preduzeća u privatnom vlasništvu, propisno licencirana i registrirana,
 • aktivna u stvaranju dodatne vrijednosti u bilo kom obliku,
 • prethodno iskustvo u aktivnosti koja će se finansirati,
 • solidno finansijsko stanje,
 • kreditnu sposobnost ocjenjuje Banka,
 • krajnji zajmoprimac poštuje uslove zaštite okoliša.

Namjena pod-zajmova:

 • investicije (nabavka opreme i sirovina, opravke objekata i izgradnja),
 • oporavak ili modernizacija i postepeno povećanje obrtnog kapitala,
 • samo povećanje obrtnog kapitala.

Uslovi kreditiranja zavisno od namjene:

 • investicije do 10 godina, grejs period  max 12 mjeseci
 • obrtni kapital – do 5 godina s grace periodom,
 • visina kredita pojedinom krajnjem korisniku ili grupi povezanih  društava  maksimalno 2,5 miliona EUR.

Fondaciju za održivi razvoj / razvitak OdRaz je osnovala Vlada FBiH radi implementiranja nekoliko razvojnih projekata iz oblasti obnove i razvoja infrastrukture, tranzicije, zapošljavanja, mikrokreditiranja, razvoja poduzetništva i drugih projekata iz programa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Jedan od projekata ove fondacije je EAF SME čiji je razvojni cilj poboljšanje pristupa malih i srednjih poduzeća finansijskim sredstvima.

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske (IRBRS) je stub podrške razvoju i investicijama u Republici Srpskoj, kroz finansiranje razvojnih projekata, sprovođenje privatizacije i efikasno upravljanje imovinom RS raspoređenom u šest fondova