Mastercard Debit Business kartica

Mastercard Debit Business kartica ProCredit banke omogućava pravnim licima i preduzetnicima da svoje svakodnevno poslovanje sa bankom učine jednostavnijim, bržim i sigurnijim.

Kome je namjenjena Mastercard Debit Business kartica?

Mastercard – Debit Business kartica je kartica namijenjena svim pravnim licima koja imaju otvoren transakcijski račun u ProCredit Bank. Kartica se izdaje na ime pravnog zastupnika, a omogućava jednostavan pristup sredstvima na transakcijskom računu pravnog lica.

Koje su prednosti Mastercard Debit Business kartice?

Mastercard kartica Vam štedi vrijeme potrebno za odlaske u banku i omogućava:

  • Praktičnost primjene – plaćanje putnih troškova i goriva, kupovinu kancelarijskog pribora i opreme, troškove hotela i restorana, službenog putovanja, rent a car-a, kao i sve ostale troškove firme u zemlji i inostranstvu, na svim prodajnim mjestima sa oznakom Mastercard.
  • Visoku sigurnost – smanjuje rizik od nošenja gotovine, a novac Vam je na raspolaganju 24 sata, sedam dana u nedjelji.
  • lako praćenje troškova kroz preciznu evidenciju i mjesečnu specifikaciju troškova.
  • Podižite novac na bankomatima ProCredit Banke te, bez naknade, položite novac u Zonama 24/7 naše banke.
  • Plaćajte karticom bez naknade

Gdje je možete koristiti?

Podizanje gotovine na bankomatima na kojima je istaknut znak Mastercard i mjestima na kojima je istaknuta oznaka Mastercard.

Izmirivanje obaveza u KM valuti za sve transakcije u zemlji i inostranstvu.

Karticu možete koristiti u Zonama 24/7 ProCredit Banke na bankomatima za polog i podizanje novca

Koji su dnevni limiti za korištenje?

Dnevni limit za podizanje gotovine na bankomatu iznosi 2.500 KM, a maksimalan broj podizanja gotovine na bankomatima je 10 dnevno.

Maksimalan broj negotovinskih transakcija sa debitnom karticom je 10 dnevno, a maksimalan dnevni iznos negotovinskih transakcija je 7.500 KM.