Mobilno bankarstvo

Mobilna aplikacija u savršenoj vezi sa tvojom karticom.

 U okviru aktivne usluge, za Vas smo osmislili mobilnu aplikaciju koja je u savršenoj vezi sa Vašim računom i Vašom karticom i daje sljedeće mogućnosti:

  • Prikaz svih računa i usluga u banci
  • Mogućnost blokiranja/odblokiranja kartice
  • Mogućnost transfera između vlastitih računa
  • Podešavanje limita za online plaćanja
  • Podešavanje limita za plaćanja na POS terminalu
  • Podešavanje limita za isplatu gotovine na ATM-u
  • Podešavanje broja dnevnih transakcija