Okvirni krediti

Okvirni kredit namijenjen je za ponovljene i nove klijente za koje finansijska analiza pokazuje da postoji ili će postojati potreba za različitim vrstama kreditnih usluga u određenom periodu

Ugovor o okvirnom kreditu je sporazum Banke i klijenta kojim se definiše maksimalna zaduženost klijenta u Banci za određeni vremenski period.

Okvirni kredit može sadržavati sve vrste kredita za pravna lica koje Banka nudi te garancije i akreditive.

Obezbjeđenje koje se odnosi na okvirni kredit se registruje samo jednom i time se smanjuju troškovi za pojedinačne plasmane!

Okvirni kredit namijenjen je za ponovljene i nove klijente za koje finansijska analiza pokazuje da postoji ili će postojati potreba za različitim vrstama kreditnih usluga u određenom periodu

Prednosti okvirnog kredita:

  • fleksibilnost u upotrebi
  • brzina u procesu obrade zahtjeva, s obzirom da se odluka u okviru limita okvirnog ugovora može donijeti u kratkom vremenskom periodu
  • reduciranje troškova – kolateral se registruje samo jednom