ProCredit Bank ojačala svoju poziciju na tržištu

ProCredit ojačala svoju poziciju na tržištu dvocifrenim rastom i ostvarila veći neto profit u 2018. godini


Promjena vrijednosti LIBOR-a

Na dan 04.03.2019. došlo je do promjene vrijednosti LIBORA


Najave: Novi cjenovnik usluga za fizička lica

Cjenovnik stupa na snagu 01.04.20109. godine.