Izmjena datuma primjene novog cjenovnika usluga za fizička lica


ProCredit Bank najavljuje novi Cjenovnik usluga za fizička lica

Novi Cjenovnik usluga za fizička lica stupa na snagu 10.12.2020. godine.


Obavijest za klijente

Mjere olakšica u otplati kredita za građane i kompanije pogođene pojavom virusnog oboljena "COVID 19"