ProPay plaćanja

Sredstva možete poslati po veoma povoljnim uslovima unutar mreže ProCredit Bank (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Gruzija, Grčka, Kosovo, Makedonija, Rumunija, Srbija i Ukrajina) pri čemu će sva plaćanja biti izvršena u toku istog dana. Prilive možete primiti u roku jednog dana bez naplate provizije.

Šta je ProPay?

ProPay je najbrži i veoma povoljan način komercijalnih plaćanja između kijenata ProCredit Bank u različitim zemljama.

Ko može koristiti ProPay?

  • Fizička lica koja žele izvršiti transfere novca po bilo kojem osnovu na račun u bilo kojoj od članica grupacije ProCredit Bank po najpovoljnijim uslovima.
  • Pravna lica koja aktivno posluju sa partnerima u regiji i koja žele značajno smanjiti transakcijske troškove i ubrzati vrijeme izvršenja naloga.

Gdje koristiti ProPay?

Za plaćanja u, ili prijem novca iz, ProCredit Bank Albanija, ProCredit Bank Bugarska, ProCredit Bank Grčka, ProCredit Bank Gruzija, ProCredit Bank Kosovo, ProCredit Bank Makedonija, ProCredit Bank Moldavija, ProCredit Bank Rumunija, ProCredit Bank Srbija, ProCredit Bank Ukrajina i naravno, ProCredit Bank Bosna i Hercegovina.

Zašto ProPay?

ProPay je najefikasniji i najatraktivniji način da pošaljete novac u jugoistočnu i istočnu Evropu. Kao fizičko lice, koristite ProPay plaćanje putem elektronskog bankarstva i platite 5 EUR bez obzira na iznos koji šaljete!