Revolving kredit

Revolving kredit omogućuje klijentu korištenje i vraćanje kreditnih sredstava u skladu sa potrebama poslovanja.

Može se koristiti za finansiranje povremenih potreba za dodatnim obrtnim sredstvima, te za povremeno održavanje likvidnosti firme kod registrovanih pravnih lica – SME preduzeća.