Sigurno korištenje ProB@nkinga

ProCredit Bank se obavezala da Vaše online transakcije učini sigurnim i da zaštiti integritet podataka Vašeg bankovnog računa. Da bi to postigli, koristimo najmoderniji sigurnosni software i provodimo detaljne sigurnosne procedure.

Uvijek trebate biti svjesni da se internet i e-mail mogu koristiti kao sredstva za nezakonitu aktivnost. Zbog toga Vam preporučujemo da poduzmete određene jednostavne mjere predostrožnosti da se osigurate prilikom obavljanja Vaših bankarskh poslova online.

Upoznajte one sa kojima komunicirate

 • Uvijek koristite sigurnu platformu ProBa@nking (secure e-banking platform) ProCredit Bank. Pobrinite se da zaključani katanac ili ikonica neslomljenog ključa bude u donjem uglu prozora Vašeg browsera prije unosa bilo kakvih ličnih podataka. Internet adresa Banke će se promijeniti sa ‘http’ u ‘https’ kada se uspostavi sigurna konekcija.
 • Možete provjeriti sigurnosni certifikat (security certificate) ProCredit Bank klikom na katanac koji se pojavljuje na Vašem browseru.

Čuvajte lozinke (password) na sigurnom

 • Uvijek zapamtite Vaš password i ostale sigurnosne informacije i odmah uništite obavijest koja sadrži ovu informaciju.
 • Poduzmite odgovarajuće mjere da Vaš password i ostale sigurnosne informacije uvijek čuvate u tajnosti; nikad ih ne otkrivajte porodici, prijateljima ili nekoj drugoj osobi.
 • Ukoliko zovete banku, pazite na informacije koje će se tražiti od Vas: nikad se od Vas neće tražiti Vaš password.
 • Pobrinite se da se pravilno odjavite (log out) nakon obavljanja Vaših bankarskih transakcija online.
 • Nikad ne čuvajte Vaš password u Vašem računaru osim ako nije zaštićen (npr. password menadžer).
 • Nikada ne ostavljate Vaš računar bez nadzora kada ste logirani u internet bankarstvo.
 • Preporučujemo Vam da redovno mijenjate Vaš password. Ako promijenite Vaš password, odaberite onaj koji se ne može lako pogoditi.
 • Ne koristiti password online bankarstva za druge web stranice.

Zaštitite vaš računar

 • Budite oprezni sa svim neželjenim e-mailo-vima (posebno onih od nepoznatih pošiljatelja) i nikad nemojte kliknuti na linkove u tim e-mail-ovima da posjetite nepoznate web stranice.
 • Ne otvarajte, ne učitavajte ili ne izvršavajte e-mail priloge (attachments) od nepoznatih, sumnjivih ili nepouzdanih izvora.
 • Instalirajte anti-virus software, ažurirajte ga i vršite redovna sigurnosna skeniranja.
 • Instalirajte posljednja sigurnosna ažuriranja, poznata kao „zakrpe“ (patches).