Sistem upravljanja zaštitom okoliša

Središnju komponentu razvojne misije na nivou cijele ProCredit grupacije predstavlja zaštita okoliša, te nastojanje da je ekonomski razvoj kojeg podržavaju ProCredit institucije ekološki i društveno održiv u što većoj mjeri.

Svaka ProCredit institucija postavila je visoke standarde koji se tiču uticaja njenog poslovanja na okoliš.

U 2011. godini grupacija je uspostavila set standarda pod nazivom „Smjernice grupacije za upravljanje zaštitom okoliša“, koji uvode sveobuhvatan pristup suočavanju sa izazovima okoliša, pod zajedničkim nazivom Sistem upravljanja zaštitom okoliša, koji se sastoji od tri stuba.

Sistem upravljanja zaštitom okoliša, kojeg je implementirala ProCredit grupa sastoji se od tri sljedeća stuba: