Stambeni krediti

Da li razmišljate o useljenju u vlastiti dom? ProCredit Bank Vam nudi najbolje moguće uslove da ostvarite ovu investiciju.

Opis Uslovi
Iznos kredita od 100.000 KM do 500.000 KM
Rok otplate do 20 godina
Kamatna stopa p.a. 4,20 % – fiksna kamatna stopa do 5 godina
4,20 % + 6M EURIBOR – preko 5 godina
Efektivna kamatna stopa* za Federaciju BiH i Distrikt Brčko 4,58%, za RS 4,64 %
Naknadaza obradu kredita 0,5 % 
Obezbjeđenje kredita Depozit, hipoteka ili kombinacija navedenih vrsta kolaterala
*Efektivna kamatna stopa je informativnog karaktera, obračunata na kredit u iznosu od 100.000 KM uz rok otplate od 10 godina, te pripadajuću fiksnu kamatnu stopu. U trošak obračuna EKS na području Federacije BiH i Distrikta Brčko ulazi trošak obrade kreditnog zahtjeva, troškovi kupovine mjenica, trošak administrativne zabrane te troškovi osiguranja hipoteke za cijelo vrijeme trajanja kredita. U obračun EKS na teritoriji Republike Srpske, pored navedenih troškova, ulaze još i troškovi vezani za realizaciju hipoteke.

Primjer: Stambeni kredit  

  50.000KM 80.000KM 100.000KM 150.000KM
5 godina 926,67 1.482,67 1.853,33 2.780,00
10 godina 512,39 819,82 1.024,77 1.537,16
15 godina 376,35 602,16 752,7 1.129,05
* Vrijednosti iz tabele ne predstavljaju konačne uslove i služe u svrhu informisanja

Potrebna dokumentacija:

  • Ovjerena kopija lične karte dužnika, kopija lične karte sudužnika
  • Kopija prijave o mjestu prebivališta dužnika, sudužnika
  • Ovjerena saglasnost o pljenidbi i prenosu dijela primanja za dužnika, sudužnika
  • Posljednja 3 izvoda sa računa dužnika,sudužnika; potvrde o plati ili platne liste
  • I ostala dokumentacija koja se odnosi na dogovoreno obezbjeđenje

Za više informacija pozovite Call centar ProCredit Bank na +387 33 250-950 ili pošaljite Vaš upit na stambenikrediti@procreditbank.ba