Stambeni krediti

Da li razmišljate o useljenju u vlastiti dom, možda želite da proširite svoju kuću ili stan ili, jednostavno, kupovinu vlastitog stambenog prostora smatrate investicijom? Želite da u svoj dom unesete svježinu i preuredite ga?

Opis Uslovi
Iznos kredita od 50.000 KM do 500.000 KM
Rok otplate do 20 godina
Kamatna stopa p.a. 4,20 % – fiksna kamatna stopa do 10 godina
4,20 % + 6M EURIBOR – preko 10 godina
Efektivna kamatna stopa* za Federaciju BiH i Distrikt Brčko 4,58%, za RS 4,64 %
Naknadaza obradu kredita 0,5 % (max 500 KM)
Obezbjeđenje kredita Depozit, hipoteka ili kombinacija navedenih vrsta kolaterala
*Efektivna kamatna stopa je informativnog karaktera, obračunata na kredit u iznosu od 100.000 KM uz rok otplate od 10 godina, te pripadajuću fiksnu kamatnu stopu. U trošak obračuna EKS na području Federacije BiH i Distrikta Brčko ulazi trošak obrade kreditnog zahtjeva, troškovi kupovine mjenica, trošak administrativne zabrane te troškovi osiguranja hipoteke za cijelo vrijeme trajanja kredita. U obračun EKS na teritoriji Republike Srpske, pored navedenih troškova, ulaze još i troškovi vezani za realizaciju hipoteke.

Primjer: Stambeni kredit  

  50.000KM 80.000KM 100.000KM 150.000KM
5 godina 926,67 1.482,67 1.853,33 2.780,00
10 godina 512,39 819,82 1.024,77 1.537,16
15 godina 376,35 602,16 752,7 1.129,05
* Vrijednosti iz tabele ne predstavljaju konačne uslove i služe u svrhu informisanja

Potrebna dokumentacija:

  • Ovjerena kopija lične karte dužnika, kopija lične karte sudužnika
  • Kopija prijave o mjestu prebivališta dužnika, sudužnika
  • Ovjerena saglasnost o pljenidbi i prenosu dijela primanja za dužnika, sudužnika
  • Posljednja 3 izvoda sa računa dužnika,sudužnika; potvrde o plati ili platne liste
  • I ostala dokumentacija koja se odnosi na dogovoreno obezbjeđenje

Za više informacija pozovite Call centar ProCredit Bank na +387 33 250 950Call: +387 33 250 950 ili pošaljite Vaš upit na stambenikrediti@procreditbank.ba