Stambeni krediti

Da li razmišljate o useljenju u vlastiti dom? ProCredit Bank Vam nudi najbolje moguće uslove da ostvarite ovu investiciju.

Opis Uslovi
Iznos kredita od 100.000 KM do 500.000 KM
Rok otplate do 20 godina
Kamatna stopa p.a. 3,33 % – fiksna kamatna stopa do 10 godina
3,33 % + 6M EURIBOR – preko 10 godina
Efektivna kamatna stopa* 3,66%
Naknada za obradu kredita 0,5 % 
Obezbjeđenje kredita Depozit, hipoteka ili kombinacija navedenih vrsta kolaterala
*Efektivna kamatna stopa je informativnog karaktera, obračunata na kredit u iznosu od 150.000 KM uz rok otplate od 10 godina, te pripadajuću fiksnu kamatnu stopu. U trošak obračuna EKS ulazi trošak obrade kreditnog zahtjeva, troškovi kupovine mjenica, trošak administrativne zabrane te troškovi osiguranja hipoteke za cijelo vrijeme trajanja kredita. U obračun EKS pored navedenih troškova, ulaze još i troškovi vezani za realizaciju hipoteke.

Primjer: Stambeni kredit  

  100.000KM 150.000KM 300.000KM
10 godina 981,65 1.472,48 2.944,96 
15 godina 707,34  1.061,00 2.122,01
20 godina 572,07 858,10 1.716,21

Potrebna dokumentacija:

  • Ovjerena kopija lične karte dužnika, kopija lične karte sudužnika
  • Kopija prijave o mjestu prebivališta dužnika, sudužnika
  • Ovjerena saglasnost o pljenidbi i prenosu dijela primanja za dužnika, sudužnika
  • Posljednja 3 izvoda sa računa dužnika,sudužnika; potvrde o plati ili platne liste
  • I ostala dokumentacija koja se odnosi na dogovoreno obezbjeđenje

Za više informacija pozovite Call centar ProCredit Bank na +387 33 250-950 ili pošaljite Vaš upit na info@procreditbank.ba.