Stambeni krediti

Da li razmišljate o useljenju u vlastiti dom? ProCredit Bank Vam nudi najbolje moguće uslove da ostvarite ovu investiciju.


 
Opis Uslovi
Iznos kredita od 100.000 KM do 500.000 KM
Rok otplate do 20 godina
Nominalna kamatna stopa 
(već od)
3,45 % + 6-mjesečni EURIBOR - preko 3 godine
Efektivna kamatna stopa*
(već od)
3,71 %
Naknada za obradu 0,50 % od iznosa plasmana
Kolateral Depozit, hipoteka ili kombinacija navedenih vrsta kolaterala.
*EKS obračunata na kredit u iznosu od 100.000 KM uz rok otplate od 7 godina, varijabilnu kamatnu stopu od 3,45% i naknadu za obradu 0,50%.
 
Primjer: Stambeni kredit   
  100.000KM 200.000KM 300.000KM
7 godina 1.343,98 2.687,97 4.031,95
15 godina 740,06 1.480,12 2.220,18
20 godina 633,44 1.266,89 1.900,33

Potrebna dokumentacija:

  • Ovjerena kopija lične karte dužnika, kopija lične karte sudužnika
  • Kopija prijave o mjestu prebivališta dužnika, sudužnika
  • Ovjerena saglasnost o pljenidbi i prenosu dijela primanja za dužnika, sudužnika
  • Posljednja 3 izvoda sa računa dužnika,sudužnika; potvrde o plati ili platne liste
  • I ostala dokumentacija koja se odnosi na dogovoreno obezbjeđenje

Za više informacija pozovite Centar za podršku klijentima ProCredit Bank na +387 33 250-950 ili pošaljite Vaš upit na info@procreditbank.ba.