Tenderi

ProCredit Bank objavljuje tendere u skladu sa potrebama Banke, a pri sklapanju ugovora za određene poslone aktivnosti. Odabir saradnika se vrši na osnovu najkonkurentije ponude posmatrajući odnos troškova i kvalitete ponuđene usluge, kroz transparentnu, pravednu i dostupnu tendersku proceduru za sve zainteresovane strane.

Tenderi će biti objavljeni u Bosni i Hercegovini i mogu se naći na web stranici Banke, na lokalnom jeziku.