Upravljanje ekološkim rizikom u kreditiranju

Cilj ovog stuba jeste smanjenje vanjskog uticaja na okoliš uzrokovanog kreditnim aktivnostima Banke. Obuhvata procjenu i praćenje ekološke sigurnosti poslovanja klijenta te odbijanje zahtjeva za kredite koji se smatraju štetnim po okoliš.

ProCredit Bank BiH je implementirala sistem upravljanja zaštitom okoliša na osnovu kontinuirane procjene portfolija kredita u skladu sa ekološkim kriterijima, dubinskom analizom svih privrednih aktivnosti koje potencijalno imaju za posljedicu opasnosti po okoliš i odbijanje kreditnih zahtjeva od strane preduzeća koja su angažovana na aktivnostima koje se smatraju ekološki opasnim a nalaze se na listi neprihvatljivih aktivnosti naše institucije. Uvođenjm ekoloških pitanja u proces odobravanja kredita, Banka je također dobila mogućnost podizanja nivoa ekološke svijesti svojih klijenata. ProCredit banka je sačinila listu aktivnosti koje imaju negativan učinak na prirodnu sredinu i na naše društvo. Kreditni zahtjevi preduzeća uključenih u aktivosti koje se nalaze na našoj listi neprihvatljivih aktivnosti bit će odbijeni. Listu neprihvatljivih aktivnosti pogledajte ovdje.