Budite sigurni na internetu! Budite sigurni na internetu!

ProCredit Bank BiH za Vas je pripremila brošuru koja će Vam pomoći da poduzmete osnovne korake i uživate potpunu sigurnost na internetu.

Više informacija
ProPay - Biznis bez granica ProPay - Biznis bez granica

Najpovoljnija ponuda na tržištu za Vaše poslovanje. Za sva plaćanja prema zemljema Jugoistočne Evrope i prema Njemačkoj možete koristiti sistem ProPay.

Više informacija
Štedite slobodno i fleksibilno uz FlexSave Štedite slobodno i fleksibilno uz FlexSave

Nominalna kamatna stopa 0,20%. Efektivna kamatna stopa 0,20%.

Više informacija

Obavještenje za klijente

Unaprijeđenje Zone 24/7


Obavijest za klijente

Mjere olakšica u otplati kredita za građane i kompanije pogođene pojavom virusnog oboljena "COVID 19"


Izmjena datuma primjene novog cjenovnika usluga za fizička lica