Budite sigurni na internetu! Budite sigurni na internetu!

ProCredit Bank BiH za Vas je pripremila brošuru koja će Vam pomoći da poduzmete osnovne korake i uživate potpunu sigurnost na internetu.

Više informacija
ProPay - Biznis bez granica ProPay - Biznis bez granica

Najpovoljnija ponuda na tržištu za Vaše poslovanje. Za sva plaćanja prema zemljema Jugoistočne Evrope i prema Njemačkoj možete koristiti sistem ProPay.

Više informacija
Nova, 100% fleksibilna štednja Nova, 100% fleksibilna štednja

Štedite slobodno i fleksibilno uz najatraktivniju kampatnu stopu na tržištu, 0,40% EKS.

Više informacija

Slijedite preporuke ProCredit Bank BiH i budite potpuno sigurni online

ProCredit Bank BiH za Vas je pripremila brošuru koja će Vam pomoći da poduzmete osnovne sigurnosne korake, prepoznate potencijalne prevare i uživate potpunu internet sigurnost.


Fitch unaprijedio dugoročnu kreditnu ocjenu ProCredit Bank BiH sa „B“ na „B+“

Za ProCredit Bank BiH ovo je još jedan od pozitivnih trendova koji opravdavaju vjeru dioničara u misiju i posperitet kompanije. Bitno je napomenuti da je i naša matična kompanija, ProCredit Holding također pozitivno evaluirana kreditnom ocjenom koja je sa već stabilnih „BBB-„ povišena na „BBB“. Inače ova ocjena upućuje na činjenicu da je prisutnost rizika od nemogućnosti ispunjavanja finansijskih obaveza neznatna ili je na izuzetno niskom nivou. Kapacitet za izmirivanje finansijskih obaveza je adekvatan.


ProCredit Bank announces a vacancy for the position of Banking Officer

ProCredit Bank is a bank that does not fit into the standard molds under which most of the financial institutions operate. We cherish and advocate diversity. Our team is made up of creative and ambitious young professionals. Together we build successful stories.