Budite sigurni na internetu! Budite sigurni na internetu!

ProCredit Bank BiH za Vas je pripremila brošuru koja će Vam pomoći da poduzmete osnovne korake i uživate potpunu sigurnost na internetu.

Više informacija
ProPay - Biznis bez granica ProPay - Biznis bez granica

Najpovoljnija ponuda na tržištu za Vaše poslovanje. Za sva plaćanja prema zemljema Jugoistočne Evrope i prema Njemačkoj možete koristiti sistem ProPay.

Više informacija
Štedite slobodno i fleksibilno uz FlexSave Štedite slobodno i fleksibilno uz FlexSave

Nominalna kamatna stopa 0,20%. Efektivna kamatna stopa 0,20%.

Više informacija

Obavještenje za klijente

Privremeni zastoj E-banking i M-banking servisa


Obavijest za klijente

Mjere olakšica u otplati kredita za građane i kompanije pogođene pojavom virusnog oboljena "COVID 19"


Solidni rezultati u prvoj polovini godine i brojke koje ukazuju na snažan rast – ProCredit grupacija povisila prognozu rasta za 2020. godinu

• Rast kreditnog portfolija klijenata u prvoj polovini godine veći od očekivanog (5,3%) – Uprava povisila prognozu rasta na godišnjem nivou na 8-10% • Troškovi rizika na godišnjem nivou od 67 baznih poena u skladu sa očekivanjima, uz dobar kvalitet portfolija • Konsolidovani rezultat od 21,7 miliona EUR odgovara povratu na kapital na godišnjem nivou od 5,5% sa stabilnim troškovima i značajnim poboljšanjem prihoda prije troškova rizika