Budite sigurni na internetu! Budite sigurni na internetu!

ProCredit Bank BiH za Vas je pripremila brošuru koja će Vam pomoći da poduzmete osnovne korake i uživate potpunu sigurnost na internetu.

Više informacija
ProPay - Biznis bez granica ProPay - Biznis bez granica

Najpovoljnija ponuda na tržištu za Vaše poslovanje. Za sva plaćanja prema zemljema Jugoistočne Evrope i prema Njemačkoj možete koristiti sistem ProPay.

Više informacija
Štedite slobodno i fleksibilno uz FlexSave Štedite slobodno i fleksibilno uz FlexSave

Nominalna kamatna stopa 0,20%. Efektivna kamatna stopa 0,20%.

Više informacija

Fitch potvrdio kreditnu ocjenu ProCredit Bank BiH

Za ProCredit Bank BiH ovo je još jedan od pozitivnih trendova koji opravdavaju vjeru dioničara u misiju i prosperitet kompanije. Bitno je napomenuti da je i naša matična kompanija, ProCredit Holding također zadržala pozitivnu kreditnu ocjenu „BBB“. Inače ova ocjena upućuje na činjenicu da je rizik nemogućnosti ispunjavanja finansijskih obaveza nizak ili je na izuzetno niskom nivou. Kapacitet za izmirivanje finansijskih obaveza je adekvatan.


Važno obavještenje za klijente

Uputstvo kako da podignete penziju/mirovinu/druga socijalna primanja tokom vanrednog stanja


Obavijest za klijente

Mjere olakšica u otplati kredita za građane i kompanije pogođene pojavom virusnog oboljena "COVID 19"