COSME garantna linija

COSME Program za konkurentnost malih i srednjih preduzeća) je garantna linija Evropskog investicijskog fonda osmišljena da omogući jednostavniji pristup finansijskim sredstvima za mala i srednja preduzeća te da podrži strategiju Europe 2020, a radi se o strategiji za racionalni, održivi i inkluzivniji rast.


Šta je COSME i kome je namijenjen?

COSME je garantna linija Europskog Investicijskog Fonda (EIF) čiji cilj je omogućiti preduzećima sa dobrim poslovnim rezultatima lakši pristup finansijskim sredstvima. ProCredit Bank jedina je banka u Bosni i Hercegovini koja je u mogućnosti svojim klijentima ponuditi pristup ovom garantnom fondu u ukupnom iznosu od 30 mil. EUR. Sredstva ove garante linije dostupna su tri godine.

 

Koji je značaj COSME-a za naše klijente?

COSME donosi veliki broj pogodnosti za naše klijente koje se ogledaju u nekoliko najznačajnijih tačaka:

 • Lakši pristup sredstvima za finansiranje poslovne aktivnosti
 • Pokriva nedostatak kolateralne pokrivenosti: osim ličnih garancija vlasnika i/ili mjenica pozajmljivača i sličnih instrumenata, nema zahtjeva za drugom vrstom kolaterala
 • Omogućuje korisnicima da unaprijede svoje poslovanje i steknu konkurencijsku prednost

 

Koje uvijete je potrebno ispuniti prije aplikacije za COSME garantni fond? 

Korisnici COSME garantnog fonda trebaju zadovoljiti sljedeće kriterije:

 • preduzeća u privatnom vlasništvu, propisno licencirana i registrirana
 • solidno finansijsko stanje, bez problema u otplati i uredna kreditna historija
 • prethodno iskustvo u aktivnosti koja će se finansirati

 

Vrste kredita i uslovi

 Finansiranje kroz COSME garantnu liniju moguće je za sljedeće vrste kredita:

 • revolving krediti
 • overdrafti
 • investicijski krediti
 • dokumentarno poslovanje (garancije)

Opći uslovi:

 • Minimalni iznos 25.000 EUR, maksimalni iznos 150.000 EUR (u izuzetnim slučajevima veće transakcije mogu biti razmatrane ukoliko krajnji korisnik ne zadovolji ni jednu od tačaka iz 14 InnovFinovih inovacijskih kriterija kvalificiranosti
 • Ročnost: minimalno 13 mjeseci, maksimalno 10 godina

Za više konkretnijih informacija o COSME garantnoj liniji, molim Vas da kontaktirate svog Savjetnika za poslovanje s privredom ili nas pozovete na +387 250-950.