Uslovi korištenja

Pristup ovoj stranici i podacima sadržanim na njoj podložni su niže navedenim uslovima i odredbama. Daljnje korištenje smatra se pristankom na predmetne pravne uslove. Ovime prihvaćate i podvrgavate se materijalnom pravu Bosne i Hercegovine kao mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uslova korištenja ove web stranice.

Uslovi korištenja internet stranice

ProCredit Bank d.d. Sarajevo je komercijalna banka koja posluje u skladu sa važećim zakonima i propisima Bosne i Hercegovine.

Pristup ovoj stranici i podacima sadržanim na njoj podložni su niže navedenim uslovima i odredbama. Daljnje korištenje smatra se pristankom na predmetne pravne uslove. Ovime prihvaćate i podvrgavate se materijalnom pravu Bosne i Hercegovine kao mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uslova korištenja ove web stranice.

Autorska prava

Sadržaj ove web stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada ProCredit Bank ili joj je ustupljeno, a u vlasništvu je trećih lica. Banka također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice. Navedena stranica sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu Banke ili trećih osoba, a Banka je nosilac licence, bez obzira na to da li su isti označeni kao takvi ili nose simbol ®. Svaka povreda navedenih prava, bilo namjerna ili slučajna, predstavlja ozbiljno kršenje uslova korištenja materijala sa Internet stranica i podliježe materijalnom i krivičnom gonjenju.

Osim ako nije drugačije izričito navedeno u nastavku, sva prava koja se tiču ove internetske stranice zadržava ProCredit Bank. To se naročito odnosi na tekst, slike i grafike na internetskoj stranici, uključujući njihov izgled.

ProCredit Bank dozvoljava pregled svih materijala, međutim dozvoljeno je preuzimanje samo onih sadržaja koji su izričito namijenjeni za preuzimanje ili su namijenjeni korisnicima ili potencijalnim korisnicima usluga ProCredit Bank. Autorskim pravom naročito je zabranjeno mijenjanje, reprodukcija, prevod i čuvanje takvih sadržaja na drugim medijima, uključujući i elektronsku formu. ProCredit Bank u svakom trenutku i bez prethodne najave ima pravo da, prema vlastitoj diskreciji i bez odgovornosti, izmijeni, dopuni ili izbriše cijelu internetsku stranicu ili njen dio, ili da privremeno ili trajno prekine njenu aktivnost.

Izjava o odricanju odgovornosti

Ova internetska stranica izrađena je sa najvećom pažnjom, a ispravnost informacija koje ona sadrži je provjerena. Unatoč tome, ne preuzimamo bilo kakvu odgovornost za ispravnost, tačnost, ažuriranost ili potpunost objavljenih informacija. Također, ProCredit Bank ne snosi odgovornost ni za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem eventualno netačnih ili nepotpunih informacija ili nemogućnosti pristupa istima. Stranici www.procreditbank.ba se pristupa putem Interneta, koji, kao internacionalnu računarsku mrežu, Banka nema mogućnost kontrolisati, stoga ne može garantovati dostupnost servisa i informacija koje direktno ne kontroliše. Banka zadržava pravo promjene sadržaja objavljenog na www.procreditbank.ba u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.

Korisnik na vlastiti rizik pristupa ovoj internetskoj stranici i koristi dokumente kojima ista omogućava pristup.

Do zakonom predviđenih ograničenja, ProCredit Bank d.d. ne odgovara za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim stranicama.

Putem ovih stranica ProCredit Bank d.d. ne nudi bilo kakve savjete korisnicima, kao ni trećim osobama. Podaci i drugi sadržaj dostupni na ovim stranica ne trebaju služiti kao podloga za donošenje finansijske ili druge odluke.

U tom smislu predlažemo konsultacije s odgovarajućim stručnjakom, koji će biti u mogućnosti dati savjet posebno prilagođen vašoj konkretnoj situaciji.

Prikupljanje i upotreba ličnih podataka

Samo pregledavanje internetskih stranica ProCredit Bank d.d. je anonimno, te tom prilikom Banka ne prikuplja lične podatke koji bi mogli omogućiti Vašu identifikaciju (kao npr. ime i prezime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa i slično).

U slučaju da Banka bude trebala određene lične podatke kako bi bila u mogućnosti pružiti vam traženu uslugu ili izvršiti određenu zatraženu transakciju, o istome ćemo vas blagovremeno i na odgovarajući način obavijestiti. U tom slučaju kada upisujete svoje lične podatke u za to predviđeno mjesto na web stranicama Banke, potvrđujete i dajete svoj pristanak da se s vaše strane dostavljeni lični podaci dobrovoljno stavljaju na raspolaganje Banci, te da dozvoljavate da se isti koriste za svrhu kako je to navedeno.

Napomena o zaštiti privatnosti u dijelu “Naši zaposleni”

U dijelu “Naši zaposleni” koristi se etracker tehnologija (www.etracker.de) za prikupljanje podataka o posjetiocima u marketinške i optimizacijske svrhe. Sačuvani podaci mogu se koristiti za kreiranje anonimnih korisničkih profila. U te svrhe mogu se koristiti cookies – male tekstualne datoteke koje se pohranjuju lokalno u međumemoriji internetskog pretraživača posjetioca stranice i koje omogućavaju prepoznavanje internetskog pretraživača posjetioca. Podaci koju budu prikupljeni putem etracker-a neće se koristiti za identifikaciju posjetioca stranice, niti će se povezivati sa drugim ličnim podacima korisnika ili korisnika pseudonima, bez prethodne saglasnosti dotičnog korisnika. Korisnici u svakom trenutku mogu onemogućiti dalje korištenje i pohranu njihovih podataka.